Nawigacja w Wielkiej Zmianie: Exodus Polskich Lekarzy do Szwecji – Spojrzenie od Środka

Wprowadzenie Słowo „emigracja” staje się echem rosnącego niepokoju w środowisku medycznym. Zamiast zniechęcać do wyjazdu, obecne działania polityczne wydają się jedynie podsycać tę niepokojącą tendencję. Mam tutaj na myśli decyzje takie jak: gwałtowne zwiększenie liczby uczelni medycznych, narzucenie lekarzom restrykcyjnych limitów w zakresie wystawiania recept, czy kontrowersyjne sytuacje związane z naruszeniem tajemnicy lekarskiej przez najwyższe…